Är du i behov av ett skyddat boende?

Skyddat boende

WIM Care AB erbjuder skyddat boende för både män och kvinnor med eller utan barn som blivit utsatta för hedersrelaterat våld, våld i nära relation eller andra former av situationer som kräver skyddat boende.

Vi har en spetskompetens inom hedersproblematik och våld i nära relationer i form av skyddsboende, jourhem och familjehem vid behov.

Vid placeringar av föräldrar och barn är givetvis barnets behov och mående en extra viktig del i vårat arbete. Med vår pedagogiska bakgrund i bolaget kan vi erbjuda barnen bra pedagogiskt stöd och föräldrarna stöd och utbildning.

Vid en placering har vi ett individuellt samtal för att identifiera de behov och stöd som vi ska erbjuda. På så vis kan vi skräddarsy en individanpassad insatts.

Jourhem och Familjehem

WIM Care AB kan erbjuda trygga familjehem, med utbildning i skydd, i hela Sverige. Vi har personal med mångårig kunskap och erfarenhet. Våra skyddskonsulenter kan utföra skyddsbedömningar i våra familjehem.

Språk och kommunikation

WIM Care AB är ett bolag med rötter från många olika länder. Några av dem språk vi har i bolaget är, arabiska, somaliska, tigre ,dari och persiska. 

Teurapeutiskt stöd

WIM Care AB har även öppenvård där vi erbjuder terapeutiskt stöd från utbildade terapeuter i form av KBT, ADDA, MI samtal och andra former av psykologiskt stöd vid behov.

Utbildningar

Vi har en bred kunskapsnivå inom bolaget och kan efter behov erbjuda kurser av olika slag, vare sig det handlar om våld i nära relation eller stöd för dig som är ny i Sverige. Vi kan underlätta en normal vardag under skyddsperioden. Finns behovet av en pedagog i samband ett barn som behöver skyddat boende? Har du varit inskriven på arbetsmarknads politiskt program och vill fortsätta? Har du gått på SFI och vill fortsätta? Vi arbetar för att du ska få en så normal vardag som möjligt.