Vårt mål är att skapa förutsättningar för ungdomarna att lyckas.